OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług E-Pasaż.eu sp. z o.o. podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Podanie danych jest wymagane do złożenia zgłoszenia, bez ich podania zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Administratorem Państwa danych osobowych jest E-Pasaż sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-926), przy ulicy Walecznych 68/9.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Michał Witewski, z którą / którym można kontaktować się pisząc na adres

Administratora jak powyżej lub na adres e-mail kontakt@e-pasaz.eu

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z wypełnionym formularzem będą przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskanie i utrzymanie klienta
 2. sprzedaży produktów o usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
 3. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
 4. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 5. archiwizacji
 6. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na E-Pasaż sp. z o.o.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda
 2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez e-pasaż.eu sp. z o.o. działaniami realizowanymi w imieniu E-Pasaż sp. z.o.o.
 2. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 3. Podmiotom kontrolnym i nadzorczym
 4. Biurom informacji gospodarczej
 5. Organom egzekucyjnym
 6. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować E-Pasaż sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określony czas
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów E-Pasaż sp. z o.o. (administratora danych),
 3. okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez E-Pasaż.eu Sp. z o.o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. E-Pasaż.eu Sp. z o.o. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb)

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę kontakt@e-pasaz.eu

sssss